Initiativet #grytorochkastruller har initierats för att
uppmärksamma hur illa ställt det är för restaurangbranschen.

Vi ifrågasätter inte smittskyddsåtgärder eller restriktioner men vi kräver att dessa åtgärder förenas med stöd som gör att branschen kan överleva denna kris.